Oferta

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową w paradygmacie psychodynamicznym.
Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalitycznego nurtu rozumienia człowieka. Zakłada istnienie m.in. procesów nieświadomych, wewnętrznych konfliktów czy deficytów. Ten nurt psychoterapii bazuje na budowaniu relacji terapeuty z pacjentem i analizie mechanizmów wpływających na takie, a nie inne przeżywanie siebie i świata. Terapeuta pomaga odkryć te mechanizmy oraz stojące za nimi doświadczenia z przeszłości. Psychoterapia jest procesem w wyniku którego możliwe jest lepsze rozumienie siebie oraz wprowadzenie zmian w sposobach radzenia sobie z wymaganiami dnia codziennego.