Psychoterapia dorosłych i młodzieży

Udzielam pomocy psychologicznej osobom z różnego typu trudnościami:
• przeżywającym kryzysy życiowe,
• mającym trudności w radzeniu sobie ze stresem, z emocjami, w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
• przeżywającym lęki i obawy hamujące rozwój osobisty
i zawodowy,
• doświadczającym problemów ze snem,
• mającym problemy psychosomatycznych.
Sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Poprzedzone są konsultacjami, których celem jest diagnoza trudności oraz określenie celu i zasad terapii.