Psychoterapia dzieci, konsultacje dla rodziców

Zajmuję się również psychoterapią dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu.
Pomagam rodzicom zrozumieć trudności ich dzieci, udzielam porad dotyczących efektywnych oddziaływań wychowawczych.
Z dziećmi i ich rodzicami pracuję w paradygmacie psychodynamicznym, korzystając również z dorobku innych podejść (systemowego czy poznawczo-behawioralnego).
Dzieci często nie potrafią nazwać swoich zmartwień czy trudności. Manifestują problemy poprzez różnego rodzaju lęki, zaburzenia adaptacyjne, trudności w relacjach z rówieśnikami, wybuchy złości, nieposłuszeństwo, moczenie nocne, problemy psychosomatyczne, problemy ze snem czy jedzeniem, trudności w nauce.
Sesje terapeutyczne z dziećmi polegają na wspólnej zabawie, rysowaniu, rozmowie. W zabawie dziecko w sposób symboliczny komunikuje swój świat przeżyć wewnętrznych, może też wyrazić w bezpieczny sposób uczucia, lęki, frustracje które są przyczyną jego trudności. Terapeuta pomaga dziecku zrozumieć siebie i otaczający go świat, m.in. poprzez budowanie relacji opartej na wzajemnej akceptacji i szacunku, zapewnienie przestrzeni do swobodnej aktywności oraz interpretację tej aktywności, czy poprzez nazywanie przeżywanych przez dziecko emocji.
Pracę terapeutyczną z dziećmi poprzedzają konsultacje z rodzicami oraz 1 do 3 konsultacji z dzieckiem. Sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Raz na 4-6 tygodni odbywają się konsultacje z rodzicami dziecka będącego w terapii.