Warsztaty, treningi, szkolenia

Prowadzę warsztaty i treningi psychologiczne z zakresu:
• radzenia sobie ze stresem,
• asertywności,
• relaksacyjne,
• treningi interpersonalne,
• warsztaty umiejętności wychowawczych.